لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی

فروشگاه خرید مطمئن


رضا سقایی

آهنگ دختر قد بلن رضا سقایی

۲۲-۱۲-۱۳۹۹

دانلود آهنگ رضا سقایی به نام دختر قد بلن

آهنگ دختر قد بلن   خواننده:رضا سقایی متن آهنگ دختر قد بلن رضا سقایی *** دختر قد بلنی ها دی محله هر وقت مینم سیلم میکه میخنه میها روم خواستگاریش در ده ریم میونه او منه عاشق کرده بینم قسمت کی کرده هر روزی د او ... ادامه مطلب »

اسفند ۲۲, ۱۳۹۹ 0


آهنگ حالوه گنم خره رضا سقایی

۲۸-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ رضا سقایی به نام حالوه گنم خره

آهنگ حالوه گنم خره    خواننده:رضا سقایی متن آهنگ حالوه گنم خره رضا سقایی *** چش ونی وم خنسی تا اوفتام د دومت چی شعله زرد افتو هه هام لو بونت حالوه گنم خره مر گنم گرونه نرخ بوس دخترو نرخ زعفرونه دختره او هار میا جومی ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۸, ۱۳۹۹ 0


آهنگ چنی دلم میها رضا سقایی

۲۷-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ رضا سقایی به نام چنی دلم میها

آهنگ چنی دلم میها خواننده:رضا سقایی متن آهنگ چنی دلم میها رضا سقایی *** مه چنی دلم میها جفتت بشینم همه شو د ور خو خوتو بینم آه سردم رنگ زردم تو خور ناری د دردم گرفتارم بیقرارم عمریه چش انتظارم تو وا مه وعده نیایی بیایی وه ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۷, ۱۳۹۹ 0


آهنگ چنی خوئه رضا سقایی

۲۵-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ رضا سقایی به نام چنی خوئه

آهنگ چنی خوئه  خواننده:رضا سقایی متن آهنگ چنی خوئه رضا سقایی *** حیف او گل باغی بوش بکن کل کسی مجنون و شیتم کرده یه سوزه چش مسی اری چوپوکه بووتم عاشق ساوه تم شو مئی چنی خوعه وا یارت بگردی تا تونی هه خو بپوش ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۵, ۱۳۹۹ 0


آهنگ دالکه رضا سقایی

۲۴-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ رضا سقایی به نام دالکه

آهنگ دالکه    خواننده:رضا سقایی متن آهنگ دالکه رضا سقایی *** خرمنیانِ تَش زن ُ کولانِ سؤختن سی برارونم د غصه کفه دؤختن دالکه دالکه دالکه دالکه تَش گُله نافِمه و دِنَیام دوخت دالکه دالکه هونت خراو دالکه هونت خراو که مین دلم سوخت دالکه دالکه دالکه دالکه دالکه سیم ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۴, ۱۳۹۹ 0


آهنگ سیت بیارم رضا سقایی

۲۳-۱۱-۱۳۹۹

دانلود آهنگ رضا سقایی به نام سیت بیارم

آهنگ سیت بیارم    خواننده:رضا سقایی متن آهنگ سیت بیارم رضا سقایی *** سیت بیارم سیت بیارم گوشت آهو یا اشکار شا دوما قطار بسته زیه وا شیش مغار آی زیه وا شیش مغار بیا تا بوریم عقدش بکیم چون پدرش راضیه شا دوما دو مال ... ادامه مطلب »

بهمن ۲۳, ۱۳۹۹ 1


head.appendChild(script);