آلبوم تک سوار بی نشو

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام جاودان میهنم ایران

4,532 views

د جنگ وا خسم بی رحم زمونه…همیشه نوم میهم جاودونه

جونه میزنی وا یه اشاره…وطن فصلت همیشه نو بهاره

د تنگی مردمت شیر شکارن..تموم دودمونت سر ودارن

وطن رنگ سفیدت مهربونه…د سرخی لاله یا داری نشونه

وطن سوزی رنگت چی بهاره….د اور عزتت مردی میباره

نمیلیم تیره با آو زلالت…حلالت جون شیرینم حلالت

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام جاودان میهنم ایران

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام شوق سفر

4,608 views

هنی شوق سفر گل کرد د جونم…هنی هم رت دل بی هونمونم

خیال کردم یه مالگه آخرینه….هنی تش ون د پرچین گمونم

چنو لوری سی سفر نو….خدا دونه چشه ای دل مه چونم

منی میره ولات پابرونی…چنو بی طاقتم دل ناگرونم

زلم میره و دس خوم نی خدایا….چمه امشو چنی تش ها د جونم

هنی شوق سفر گل کرد د جونم…هنی هم رت دل بی هونمونم

خیال کردم یه مالگه آخرینه….هنی تش ون د پرچین گمونم

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام شوق سفر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام راز و نیاز

13,310 views

چش نلرو ا دوس جون من سل تو..که منه بی دلمه هام وا تما میل تو

سل تو نووه اگر شار همه شیوسه….میل تو نووه اگر دنیا د یک تیچسه

راز و پریشونی آو تش جون کوه..ناز زمین و زمو ها د گرو عشق تو

ای همه راز و نیاز گوشه د عشق منه….وا دل و جو ایون چله نشین تونه

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام راز و نیاز

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آشنایی

31,322 views

اوسه میگوتن که شمشیر روز جنگ میا و کارت….یا برار د روز تنگی شو میه و زیر بالت

میگوتن که هر درختی شیرینه وا شاخ و برگش….هر گلسونی قشنگه وا گلاکه رنگ ورنگش

شاخ و برگ آیما هم دوس و آشنا و قوم خیشه….هردر بی شاخ و برگی حشک مووه د کنج بیشه

آدیمه بی پشت و پلی چی دار بی برگ باره….نه ثمر میه و باغش نه سایه بونش دیاره

مردمو د روز تنگی بیرتو ا دس تنگم….روز جنگ وا دشمنونم پر بکید قطار تفنگم

دانلود با کیفت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آشنایی

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام ساقی

24,517 views

بیا ساقی شو تارم سحر کو….و شوگار دلم امشو گذر کو

در می حونت واکو د ریمه….نوری د ته حریفو آوریمه

بیا ساقی بیر دس گدانه….نوازش کو گدای بینوانه

بیا بوم شراو عالم افروز…که شوگارم برسه و زل روز

بجز نومت تو ا سرو رونم…نمیا هیچ کلامی و زونم

بیا ساقی بزه تشی د جونم…که بووه مشتی خاکستر سخونم

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام ساقی

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام تک سوار بی نشو

6,890 views

تیغ افتاو کَشسه وری زمی…سایته بو که تو سا سرمی

خوش احوال کسی که سات دی…میکه وا یاد تو مشق عاشقی

تک سوار بی نشو…یه نفس منه دمو

وقته تنگم بیا…کُر سوز آسمو

اسب زین کرده هنی ها و تمات.و..چشمو پر میزنه د تور پات

وقتی دلواپسی وقت حنا…پا بنی د اوج آسمو درا

سرت حنارسم بو ودیار …حفتسه بختمونه بکو بیار

خور بهارنه سیمو بیار…کل کلونه باغ بارون درار

 دانلود با کیفیت128: کلیک کنید

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام تک سوار بی نشو

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا