آلبوم آسمان پر ستاره

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام تب عشق

7,979 views

آهنگ تب عشق  خواننده:حشمت ذجب زاده

متن آهنگ تب عشق حشمت رجب زاده

***

مزگونای بوم ا دل بوی دلدار میا

طاووس باغ تو داره ری و گلزار میا

خو بسوز د توی عشقش سی دوای درد تو

سینه سوخته او حکیم دل بیمار میا

ا دل غصه نهور ها و مرادت روزگار

سی جمال یوسفت داره خریدار میا

کم بنال و شو زنگ وا چش بی کسی

شعله که ماه جمالش سی شو تار میا

حونه کت گردیل بیر سر رش آوی بپاش

نان نال کوش یار د سر بازار میا

وزگونای بوم ا دل بوی دلدار میا

طاووس باغ تو داره ری و گلزار میا

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128:کلیک کنید

 

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام تب عشق

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آفتاب امید

6,144 views

دس شو وقتی که هاست سحر بکه د خاو….کور سوز تک سوار پا نیا و ری رکاو

ز قطار ون و شو اسبکش و یه نفس….پا نیا و سینه اش خنجری نوری دس

ا امیدم ا برار کور سوز تکسوار…….دست بِ و سحر خوت وا اَفتاو درار

اسبکش شکاریه جا پایاش دیاریه…..سفر تو ا امید سفر دیاریه

شفق و سحر هنی مس خال چشتن……گل گل ستاریا بی نال اسبتن

ا امیدم ا برار کور سوز تکسوار…….دست بِ و سحر خوت وا اَفتاو درار

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آفتاب امید

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آفتاب عشق

4,467 views

پیچسه بوی گل بوی بهار….د دل کو همار لاله زار

افشو کرده بید مجنون شاخیاش…..لاله و نسرین ریحو و نهاش

دار شادی نشسه د باغ جو…..غنچه لوخن میزنه و باغبو

گل بپاشیت گل بپاشیت…….گل بپاشیت و سر باد بهار

گل نرگس و گل ژاله بقرار…..پیچسه بوی گل و بوی بهار

پیچسه بوی گل بوی بهار….د دل کو همار لاله زار

زمسو رت بهتر بی هم زونم…..کفتر شادی نشس و لو بونم

جمت غصه وریسا دووار شادی زنس….د نثار میهنم افتاو آبادی زنس

قمری دل میزنه پر د هوای آسمو….موره وا خوش شادینه و گوشه گوشه جونمو

دانلود با کیفیت128: کلیک کنید

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آفتاب عشق

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام هجران

5,073 views

امشو دلم و یاد تو د سینه غوغا میکنه

امشو چشم د هجر تو صد جو و دریا میکنه

 امشو میهام تاکِ سحر د کوی تو بکم گذر

شاید که وا باد صبا و زلف تو بنیم اثر

و تالی د زلفون خوت منی بستی ا نازنین

هرچی تقلا میکنم نارم خلاصی نازنین

صد گل دلم گوت وا غمت بنشین که شاید مرهمت

بنی و زخم کاریم ا وا منه ا بی منه

امشو دل بی ماولم وا درد و غم هم بازیه

خوش دونه دل میسوزیه اما و سوخته رازیه

خو نی چنی غافل بووی وی روزگار شین مه

خو نی که آلوده کنی دامن خوت و خین مه

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام هجران

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام باغ مهر

4,800 views

اگر باغ تو چی بهاره…..ثمر به و دلی که میوه ناره

بیا چی اور گر بارو بواریم…..و صحرای دلی که شورزاره

تو و شادی بکو د کشتزاری…که مینی کتوکه چش کم دباره

وری دنیا بخن چی غنچه ی گل….که غم د سینمو سر درنیاره

یه نو کل غنچیاکه باغ مهره….نلیمو وشم غم وش بباره

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

 

هرگونه کپی و انتشار این آهنگ در دیگر سایت ها بدون ذکر نام منبع اشکال دارد

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام باغ مهر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آسمان پر ستاره

29,795 views

شاعر:رمضان پرورده

متن آهنگ:

عزیزم رسم دنیا ه چنینه…..یروز شاد شاد یروز غمینه

همیشه زنه ی داره غم و تنگ…..سی چی پ سر بنی و زونی غم

یروزی چی کویر بی برگ و باری……یروزی باغ سُز نوبهاری

یرو چی برف سرد زمسونی….یروز برگ رنگ زرد خزونی

یروز شادی یروز غم دباری….یروز دول منی یروز رجالی

ی شوی آسمون پر ستاره….ی شو هم نمی زنگ کار باره

بیا دنیا دو روزه کم بهور غم…بیا شادی بکیم هر دو وا هم

و رسم گل و ری دنیا بخنیم….در د ری غم و غصه بونیم

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

هرگونه کپی و انتشار این آهنگ در دیگر سایت ها بدون ذکر نام منبع اشکال دارد

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده به نام آسمان پر ستاره

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا