تک آهنگ

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام هالو زال

1,861 views

آهنگ هالو زال   خواننده:مسعود بختیاری

متن آهنگ هالو زال مسعود بختیاری

***

هالو زال خو ایگوهه

بس بگرین گوش

ای مردم اسبونتونه زین کنین

خوتون یراق پوش

هالو زال خو ایگهه مگوین و مخندین

اسبونتونه زین کنین

قطار بوندین

سواری ز دیر ایا اوردیس به دیندا

دروازنه بگشین

بگوینس بفرما

سواری ز دیر ایا اردی به دینس

لامردون فرش کنین

سی بنشینس

لامردون فرش کنین

ز گل خاشخاش

مگویین نومدار لره

بگوینس قزل باش

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام هالو زال

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام مینا بنوش

4,608 views

آهنگ مینا بنوش   خواننده:مسعود بختیاری

متن آهنگ مینا بنوش مسعود بختیاری

***

های چه خوبه مال بار کنه یارت وابات بو

کمیتچال زین مخملی به زیر پات بو

چه خووه مال بار ونه به دشت شیمبار

دست گل من دستم بو چی پار و پریار

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدا ندا به ایل چار لنگ

ویدم بی که بینمت دیدم نبیدت

خاطرم جا نگره کندم ز دینت

مو اویدم کد ره ری کردم وا پشت

غم خوم کم سیم نبی سهدیت مونه کشت

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدا ندا به ایل چار لنگ

عاشقم دیوونه یم بیوین بکشینم

بوندینم کد گل هیچ مگشینم

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام مینا بنوش

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام بی قرار

1,816 views

آهنگ بی قرار   خواننده:مسعود بختیاری

متن آهنگ بی قرار مسعود بختیاری

***

دلم هم واز زنو شالو قوا کرد

دووارته رهسه از ره مو جدا کرد

ندونم سی چه ای دیلق گرهده

دوتاییمونه وایک مفتلا کرد

به جونم هم ز نو تش ونده ای دل

نه وام ایگو نه وام ایخنده ای دل

ز دستس نم پنه وا کی بیارم

ولا دی حونمه ور کنده ای دل

تو گیر زونیام بیدی دل ای دل

سی هر کاری باوام بیدی دل ای دل

ولا دی لیوه وا بیدم ز دستت

تو خو هرجا ناهام بیدی دل ای دل!

ندونم سیچه هم خو بیقرارم

ز کارم دی خومم سر نی درارم!

به روز افتونه پاهم تا به در ره

به شو آستاره هانه ایشمارم

منم واسی دیندا دل بدونم

ایترسم بعد از ای دل ول بدونم!

آی دلم جا نیگره اندی دونم

آی که خیلی تحله بی حاصل بدون

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ مسعود بختیاری به نام بی قرار

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا