فرشید حکمتی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام ماشین دو در

1,007 views

آهنگ ماشین دو در   خواننده:فرشید حکمتی

متن آهنگ ماشین دو در فرشید حکمت

***

خم خوت و ماشین دو در خدا بخا ایریم سفر

او جومه ای که روز ا ول دیدمت بکن وبر

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام ماشین دو در

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام لو دریکه

4,979 views

آهنگ لو دریکه  خواننده:فرشید حکمتی

متن آهنگ لو دریکه فرشید حکمتی

***

بی تو قشنگه شویل بارون

بی تو قشنگه شویل مه

بی تو قشنگه بگره وه سرما

لودریکه لویل مه

قشنگه بی تو زر نم بارون

دهس منه دهست قدم زدن

تر یشو وایدن و تکهسن

بی تو قشنگه نفس زین

پخار گرم نفسلت مِن

ریم بزنه حالمه خش کنه

دهسل گرمت من دهسلوم بو

تا که همی جامه تش کنه

بزه بارون بزه بارون ترمو کو

بزه عاشق بزه عاشق ترمو کو

بزه بارون بزه بارون سرمایه

بزه من دل خوم یارم بلوایه

قشنگه تو هی تک بکنه

بوگرد بکنی تو و بشمنه

تو سی مو بی خنده ناز کنی

تا کور کنه بدخواه و دشمنه

قشنگه او رو قرمتراق ار بزنه

بگم وت زهلت نره

کزروک وابی تیم وه سرمی و باد

بکونه من یک لنگه دره

بزه بارون بزه بارون ترمو کو

بزه عاشق بزه عاشق ترمو کو

بزه وای دره بزه وای دره سرمایه

بزه من دل خوم یارم بلوایه

 

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ فرشید حکمتی به نام لو دریکه

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا