آلبوم آرزو

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام آرزو

36,097 views

آهنگ آرزو   خواننده:بهمن اسکینی

آلبوم:آرزو

متن آهنگ:

یه گلی دارم رنگ اناوه..مونس منه حونه خراوه

ریختمه و پاش خین دلمه…چنین برگاش رنگ اناوه

ترسم یه شووی بیره خواوم..گل چینی بکه حونه خراوم

خدای بالا سر ار دوسم داری…بکو نصیوش باد بهاری

شو نووه دارم روز باغونم…مه دوسش دارم بیشتر د جونم

ترسم یه شووی بیره خواوم..گل چینی بکه حونه خراوم

سزای دل مه رنج بی گنجه…مه هم چی بلبل نصیوم رنجه

مه و گل دمه رنگ شراوش…سی گل چینی بیره گلاوش

ترسم یه شووی بیره خواوم..گل چینی بکه حونه خراوم

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام آرزو

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام درویش

26,717 views

هر که دلداری وشیو کسی…تپش هر قلبی رویا بی بسی

درویش مووینات که دل زیبیتی…دارو زخم دل ا که کل چی میته

دم درگاه گرتی و دل زیوی…سر و تن و گوش پر بو

سرز دای دل دای وفا…دل دای مارک درویش مرحبا

کم بنال درویش نالت غمینه…بی صدا مردن شیوه شیرینه

درد تو درویش درد دل منه…صد چی من تو و درد چینه

درویش بو درغم شادی آغاز که….چارمو مرگه و مردن ناز که

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام درویش

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام شیرین آی شیرین

55,089 views

شیرین آی شیرین شیرین نازارم…د دنیا جز تو کَسه دوس نارم

زیلفیاکه شیرین قاوو نیم قاووه…مال و مال داریم بی تو خراووه

 شیرین آی شیرین شیرین نازارم…د دنیا جچز تو کَسه دوس نارم

چی آساره شو چشا سا ونه..بیچارم کردی و زرده خنه

شیرین آی شیرین شیرین نازارم…د دنیا جز تو کَسه دوس نارم

سرونی بسته کته گلونی…چش سرمه نکو تو خوت قشنگی

شیرین آی شیرین شیرین نازارم…د دنیا جز تو کَسه دوس نارم

سرونی بسته و پشت تیه…چش سرمه کرده برمان کشیه

شیرین آی شیرین شیرین نازارم…د دنیا جز تو کَسه دوس نارم

 

دانلود با کیفت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام شیرین آی شیرین

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام پریشان

63,217 views

دلی میهام بشینه دس و زونی…بسازه وا غم بی همزونی

اسر چی شمع بواره دو شووه تار….بیاره سر مووه وا دل گرونی

دلی میهام سی دلبر بسوزه…د سر تا پا د پا تا سر بسوزه

پریسکی دش بیا بفته د جونم…همه اش وا یک د حشک و تر بسوزه

عزیزم که میایی که میایی…بیا وا مه نکو تو بی وفایی

وفا کو تا بیینم روی ماته…تا و گوشم برسه صدا پایاته

عزیزم ار میای می مونم د انتظار…غم دیریت کشتمه سی تو بیمه بیقرار

می ترسم که بلیم زر تنه روزگار

آی مه پریشون تونم دس و دامن تونم…..سوز تو لیل منی مه هم مجنون تونم

چی اشکار تیر هردی نلیم د بیاوو…اسیر چشا سیتم تو هم بیاوو

نازارم سی تو بیمه آواه و سرگردو

آی مه پریشون تونم دس و دامن تونم…..سوز تو لیل منی مه هم مجنون تونم

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام پریشان

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام لیسک افتاو

9,022 views

دل تو چی لیسک افتاو دل مه برف نساره…..چه خووه او شعله زردت د دل مه بگواره

دل مه چی شورزاره دل تو اور بهاره….که مووه بارون عشقت و دل تشنم بواره

چش مه چی نووه داری ه نووه تونه میاره…چش تو سر مس خواوه چش مه سیت خواو بیاره

همیشه های دو خیالم که لیوه او جمالم…بال چشی وم بلن کو یدفه بپرس اوالم

دل تو چی زل روزه دل مه چی شووه تاره…زیتری بزه وجونم که دلم چش انتظاره

ه اری هه ه ا ماه هه مه وا تونم هه رو بوو افتاو عزیزم….یکمی زیتر درا هه سی منه بیخواو اری تنگمه نل بمیرم

 

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام لیسک افتاو

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام گلنار

18,620 views

یه شو تاوه سو شمع سوزانم بی…تول شادی امدا گل میمانم بی

آی گلنار گلنار دس به و دسم….عزیزم باو بنیش تونی کل کَسم

چی لیلی مجنون چی شیرین فرهاد…عشق عزیزم نمچو و یاد

آی گلنار گلنار دس به و دسم….عزیزم باو بنیش تونی کل کَسم

کراست چیت چیت گل داره…..سیصد کشتیسی پنصد بیماره

آی گلنار گلنار دس به و دسم….عزیزم باو بنیش تونی کل کَسم

تنیا داری بی و تووه دیمه….ا حکم خدا گل کردی خمه

آی گلنار گلنار دس به و دسم….عزیزم باو بنیش تونی کل کَسم

کراست رِکه بکمِ ورم….و روزپژ روژدم بو و شو ژِر سرم

آی گلنار گلنار دس به و دسم….عزیزم باو بنیش تونی کل کَسم

 

دانلود با کیفت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بهمن اسکینی به نام گلنار

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا