آلبوم ویروشه

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام کل باد

4,808 views

آهنگ کل باد    خواننده:بردیا مهرارا

آلبوم ویروشه بردیا مهرآرا

متن آهنگ کل باد بردیا مهرآرا

***

کل باد خیزا کله باد خیزا

ژ در منان درنگ باد خیزا

زنجیر زرباف یخبنان ریزات

زم هژیر زور باژس گریزا

برف ژ قله غافل کنوه

ور افتاو تور و گردنوه

هم هرن هرن آهو رمونن

هنی ساز سیر تا چموننن

هنی گلریزان هر کی و رنگی

ملاو ملاوان هر یک و دنگی

گلی تاریکه گلی مروچو

گلی چی عطار

گلی بالابرز نازک رواقن

گلی خود ره خاص رضوانی ساقن

گلی کمر دای وژ و ناز بسته

گلی نرقاوش و هناز بسته

مدا مجسه یخبنان تاوان

شپ شپ جاری بی برف آو در کاوان

سوسنان جوخدان و قول راخان

لولا ریلون وارد و تین باخان

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام کل باد

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام کوچ

33,742 views

آهنگ کوچ    خواننده:بردیا مهرآرا

آلبوم ویروشه بردیا مهرآرا

متن آهنگ کوچ بردیا مهرآرا

***

ار کوچ کوچت بی کوچت بی وه راس

دما ایی کوچت آخر دنیاس

هر بار بارت بی آخر داته ار بار

ار کو مینت گرت اور بی قرار

هوار ه هوار کَس دیار نیه

کَس ا درد کَس خوردار نیه

تو دیری مه دیر و دیریت قسم

کافر نیینی ژ حال جسه

دیریت سزانم منیسه پوسم

خم دام سی باد و ملکه نوسم

ا داد ه بی داد  حال چیه ز دس

مینا شکسته نمیو پیوس

هامه سر ری بارنه باری

و سر نمچو ساعاتی و سالی

چمم اسر مای چو اور بهاری

هر هام و تما بلکم گل آری

هوار ه هوار کَس دیار نیه

کَس ا درد کَس خوردار نیه

 

در تصحیح کردن متن آهنگ ما را یاری کنید

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام کوچ

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام دوس

24,915 views

ا دوس زیتر بیا سی دل گرونم…هر شو عشقت سوخته تا مغر سخونم

ا دوسه بیا بنشین تعریف بکم سیت…غم دیریت کشتمه باریک بیمه سیت

ا دوسه دل دم ننی دل دت ننیامه…ار باهای دل دم بنی آخر دنیامه

ا دوسه دیری بیا مردم د داغت…نوونم های و کجا بیام سراغت

ا دوسه یادت وخیر هرجا که هیسی…باد دورو بزنت و تن دورسی

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام دوس

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام زمسو

33,677 views

برف گرو سالی سخت زمسو…یخبنون رعد راز شوو سو

اور سیو آسمو چی شوازنگ…تشبریق ها میزنه شپور جنگ

وا گیژه میلیلو نه دل همه لا ….دنگ بلبل گم د قیله قلا

لیز لونه سرد تژگا بی تشه…کسی د پنج دری سر نمیکشه

هوار ا کشتم ای زمسو…کجا ها مورم غم دورو

برف گرو سالی سخت زمسو…یخبنون رعد راز شوو سو

اور سیا آسمو چی شوازنگ…تش بریق ها میزنه شپور جنگ

لیز لونه سرد تژگا بی تشه…کسی د پنج دری سر نمیکشه

باغ و بیشه حشکو گلیا بی گل….دسیا سرد سلامیا بی جواو

هوار ا کشتم ای زمسو…کجا ها مورم غم دورو

ریسک افتاو شوم شون کلبا…دوس و دس زمسون د و باد

زمسو ورگشتو ری کرد و دما….پرچم اسبیشه برد د هوا

بهار امید اومایه وا ناز…د قفس گل کرد پر پرواز

نو بهار اوما چی سردار پیروز…پرچمش زیه ری بون نوروز

نشسه ری تخت سنگ و رنگارنگ…تا دراره غصه ن د دل تنگ

بهار امید اومایه وا ناز…د قفس گل کرد پر پرواز

 

دانلود با کیفیت128: کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام زمسو

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام باز کوهسار

85,858 views

آلبوم:ویروشه

تو چی باز کهساری آسمو و زیر پاته…….افتاو چی جوم طلای مین تنگه دسیاته

تش زنه د آسمون یا شووه خین چشیاته……دل رزونم یاقی زالنه و زلفیاته

دسِتُ چی دس افتاو میزنه و پشت شونم…….د تو رنگ و ری میره سوزه سیلِ آسمونم

بازوین یادگاری سوراو و بن بازوت…….دل مِی و سرزمینت جو مِی و تش باروت

گریتیه تور فرهاد هرچی کووه بی ستینت…….زخم تیشه ها و تولت سی شیرین سرزمینت

تو چی باز کوساری آسمو و زیر پاته……افتاو چی جوم طلای مین تنگه دسیاته

دانلود با کیفیت 128: کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام باز کوهسار

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام دل تنگ

90,098 views

شاعر:عابد میرزاییان چگنی    آلبوم:ویروشه

متن آهنگ:

 دل تنگ دلت تنگ دل تنگ……فلک وا بخته مه داره سر جنگ

دل تنگ دل تنگ و دل تنگ….چنی دل سی دیینه یارم بیه ننگ

دلم شو وا غمت غاپوره میکه….میشینه سی غریویش کوره میکه

تش عشقم چنو تو ون د جونم….اسر دردم منه پاشوره میکه

هنی هم داغ آرش ها د سینم…. دل پاک سیاوش ها د سینم

اهورا هوره میکه سی دل مه….کسی چونه چنی تش ها د سینه

فلک چی مه دلت خی با همیشه…هناسه سرد پر دی با همیشه

چه دسی بی منو یارم دیک ون….نسیویش درد و نفری با همیشه

 دل تنگ دلتنگ دل تنگ……فلک وا بخته مه داره سر جنگ

دل تنگ دل تنگ و دل تنگ….چنی دل سی دیینه یارم بیه تنگ

دانلود آهنگ با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام دل تنگ

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا