آلبوم فصل شکوفه

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام خاک لرسو

14,097 views

د خاک لرسو ار ناله ی سازی هی….گُنی د محبتی سوزی هی و سازی هی

دنگ بنگ و شادی تاله دلنوازی هی….همدنگی کمونچه وا دلتنگی و راز هی

د بنگ دل عاشق ار یه تیکه نازی هی….ار دنگ علی دوسی آواز نیازی هی

د دنگ لره که ه و عشق چشی داره…خاک لرسو به به چه کو کشی داره

هر جا مینی چشمه وا سایه خشی داره

د بنگ دل عاشق ار یه تیکه نازی هی….ار دنگ علی دوسی آواز نیازی هی

د دنگ لره که ه و عشق چشی داره…خاک لرسو به به چه کو کشی داره

هر جا مینی چشمه وا سایه خشی داره

د خاک لرسو ار ناله ی سازی هی….گُنی د محبتی سوزی هی و سازی هی

دنگ بنگ و شادی تاله دلنوازی هی….همدنگی کمونچه وا دلتنگی و راز هی

خاک لرسو به به چه کو کشی داره….هر جا مینی چشمه وا سایه خشی داره

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام خاک لرسو

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام کل شادی

9,420 views

دماوه وا کل شادی سر کشی د چیته جا…..تا بحونم سیت بیارم سی عروس و دوما

شادوما برق د چش شادی دل ها میخنه…..پمون عشق وفا داری و دوسی میونه

سازنه که پیچسه دنگ رنگیش د کَور…..وا دنگ ساز و دهل ولاتینه کرده خور

بازنه دور میزنه وا دنگ بیت چل سرو….ستره وا شال پوشینه چی سواراکه هرو

د هرو تا او هرو تا تنگ مرو مُحونه…..د قطار دیوخونِ زن قرو موحونه

دالکم هم چی همیشه دس برده د آسمو…..ها مووه اِ کَس و بی کَس بد نیار دراسمو

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام کل شادی

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام حنابنو

6,939 views

آهنگ حنابنو   خواننده:بردیا مهرآرا

آلبوم فصل شکوفه

متن آهنگ:

امشو حنابنون کر عزیزمونه….دل پر د شور شوق عروس موریم و حونه

 امشو شووی قشنگی سی دوماو عروسه….خدا د ای شو خو پشنیشون ماووسه

کل بزنیت ا زنو سی ای عروس و دوما…دوپا بزه سازنه دومان بکو شوا

خدا بکه که وایک پیرینه بینن و چش …خرمن غصیانه وا خنه بزنن تش

ا برار جون سر من و قربان تو….ایقدر خدا نکوشم سی حنابنون تو

امروژ و روژ عروسیمونه…روژ شادی و ری بوسیمونه

عروس نازار مه سرتا پا گوش….دل باخیم حرف دلت بوش

یار زنیم بو قسم بیرم…ا سختی زنه گول خم نیرم

مه یارم تا سر دارم بو…..ا خو و بد کنارم بو

قسم و عشق شیرین و فرهاد…..پمونه عشقمون نورمین و یاد

و دل خوش بازنه قسم…و دل ستین سازنه قسم

تا عمر دارم سایبونتم..تو باخم مه باخ گلتم

مه دوس می بنیش و سایی…چومن بایی تا ا در بایی

مه دوس تا سر دوسم بو….دوریش بکم و کل پوسم بو

قسم و عشق شیرین و فرهاد…..پمونه عشقمون نورمین ا یاد

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

 

تصویر پیدا نشد

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام فصل شکوفه

7,029 views

آهنگ فصل شکوفه   خواننده:بردیا مهرآرا

آلبوم فصل شکوفه بردیا مهرآرا

متن آهنگ فصل شکوفه بردیا مهرآرا

***

فصل شکوفه سوزی سال نو

سوز بال برز عیدت مارک بو

هر چی تو بوشی مه هر موشم خو

سوز بال برز عیدت مارک بو

سر سوز بور چی نه ار گلی آور

آرا نفلی ری بیم ملاوار

پینه سوز کردی ا سرسراو

نه سر و سر ملیم نه ملاوار

اسره چمم بنائه چی رو

سوز بال برز عیدت مارک بو

ما میره رتی رس

نه شکل شوه ناله بو

مجنون بیمار تونم هرو

مه سل پاک تو ارا سل بو

چرخی چه بگرد مچیم آهو

سوز بال برز عیدت مارک بو

گرگل نازار ار سوزی چمن….

رنگ تو چی گل مه پیر چی نو…..

 

بازدید کنندگان عزیز لطفا در صورت امکان متن کامل و درست این آهنگ را برای ما  ارسال کنید

دانلود آهنگ با کیفیت 128:کلیک کنید

 

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام فصل شکوفه

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام روزگار

49,191 views

چنی قشنگ بی او روزگارو…..شو اول قاره د برف بارو

میهردیم نون پنیر شیره….کیخا حونتو هرگز اری نمیره

اسب و زین کقاژ بازی و لو شونمو…می باختیم د راحت و کور جونو

بعدشم مینشسیم و سیت بیارم….میهنیم که هر چی دارم سی تو دارم

هر چی دارم سی تو دارم تو عزیزکه حونمی…دور خیمت گل بکرام تو بوته رازونمی

آخر سالو چارشمه سوری…دوسی کردن گردیله گیری

هکه عد میما حونه خوشبو بی…خدایا چنی روزگار خو بی

می بستیم قطار و قه تفنگ بو وا شو…میرتیم سیزه و در وا قوم و خیشو

روزامو ه چی بهار سوز قشنگ بی….کووه باغ و دشت و صحرا رنگ و رنگ بی

کاش که او روزا هم دوره بیا….غم پر بیره د هیچوقت نیا

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام روزگار

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام دالکه

20,970 views

ها و ویرم ساوکه خوش آو رنگ دالکه….گوش دل میشس و پا حرفا قشنگ دالکه

ها و ویرم گونیا و پر کتش….گوش میدم و نالیا قلب شکتش

ها و ویرم رنگ لویا پر د بارش….که میکردم سی هکات روزگارش

ها و ویرم سر مینام و سر زونیش….ایس وقته جو بم سی هم زونیش

 ها و ویرم ساوکه خوش آو رنگ دالکه….گوش دل میشس و پا حرفا قشنگ دالکه

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

دانلود آهنگ بردیا مهرآرا به نام دالکه

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا