لرمدیا

مرجع دانلود آهنگ لری و لکی دانلود آهنگ فارسی


میلاد بیرانوند

آهنگ شیرین میلاد بیرانوند

06-05-1400

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام شیرین

آهنگ شیرین   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ شیرین میلاد بیرانوند *** تو که رنگت رنگین‌تر ئه رنگ شراوئه تو که دمت انارتر ئه تنگ سیاوئه تیخ هوره ور چمت شیرین شکره دمت بوره گره لا بگر تا گل برشنمه سرت کل کل کل لرزونه یزم نوئه‌ دارونه سازنه ... ادامه مطلب »

مرداد 06, 1400 0


آهنگ آمان آمان میلاد بیرانوند

10-02-1400

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام آمان آمان

آهنگ آمان آمان   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ آمان آمان میلاد بیرانوند *** صد گل مه وتم مال و مال نگرد وسورمه ناکس چمت کال نکه آمانم آمانم آمان شای توبا خانم امشو شادیمه بینه میمانم ار دوسه منی شو نکینه در چو خیار ژیر ور روژ نکوینه ... ادامه مطلب »

اردیبهشت 10, 1400 0


آهنگ دوما درو میلاد بیرانوند

15-01-1400

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دوما درو

آهنگ دوما درو  خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ دوما درو میلاد بیرانوند *** موقع درو هره تاو محتاج بیمه توکی آو موقع درو هره تاو محتاج بیمه توکی آو مردی مری ساعتی خاو دنگی لاوش هامه خاو دوما درو هتینه اگه رسنته خیر ناو اگه رسنته خیر ناو آبادیت کرده راو ... ادامه مطلب »

فروردین 15, 1400 0


آهنگ عاشق پیشه میلاد بیرانوند

12-01-1400

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام عاشق پیشه

آهنگ عاشق پیشه   خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ عاشق پیشه میلاد بیرانوند *** عاشق پیشه بویو و عشقت باوفا دنیا مگردیم بی جور و جفا عاشق پیشه بوی چی شیرین فرهاد عشقان نی دنیا هیچ نمچو ا یاد عاشق پیشه بویو و عشقت باوفا دنیا مگردیم بی جور ... ادامه مطلب »

فروردین 12, 1400 0


آهنگ گرین میلاد بیرانوند

10-01-1400

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام گرین

آهنگ گرین     خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ گرین میلاد بیرانوند *** گرین هه گرین یخچال سردی گرین کو مالگه شیریله زردی ویادتان میو سال سیصدبیس جنگ بیرانون و گرد انگلیس گرین هه گرین تونی درینم کور بیم سالم بیم هر اختی بینم چمره گرین ارا چوار چی خاص سمسرا جوشن ... ادامه مطلب »

فروردین 10, 1400 0


آهنگ دیم دیم میلاد بیرانوند

25-11-1399

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دیم دیم

آهنگ دیم دیم    خواننده:میلاد بیرانوند متن آهنگ دیم دیم میلاد بیرانوند *** دیم دیم دیم دیم وه گلاره ها سیلته مکه عه چم خوماره دیم گه اشاره وi گرد دل داتی دیم مگریویا لچیل خول داتی دیم دیم دیم دیم وه گلاره ها سیلته مکه عه چم ... ادامه مطلب »

بهمن 25, 1399 0