میلاد بیرانوند

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام کشکله بالاگریوه

701 views

آهنگ کشکله بالاگیوه     خواننده:میلاد بیرانوند

متن آهنگ کشکله بالاگریوه میلاد بیرانوند

***

گوت دوسون قدیمی چی طلا مازن

تا آخر عمر وا رفیق راسن

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام کشکله بالاگریوه

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دوسکم رته سفر

4,379 views

آهنگ دوسکم رته سفر  خواننده:میلاد بیرانوند

متن آهنگ دوسکم رته سفر میلاد بیرانوند

***

دوسکم رته سفر  وعده اش و نوروز

بارالله خوت بکو سالن و یک روز

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دوسکم رته سفر

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام تقاص

697 views

آهنگ تقاص   خواننده:میلاد بیرانوند

متن آهنگ تقاص میلاد بیرانوند

***

تقاص کومی دله دمه کومی دله اشکنامه

خدا بسو تقاص مه خوشی نیوما د راس مه

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام تقاص

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام قدیم دوز

2,636 views

آهنگ قدیم دوز      خواننده:میلاد بیرانوند

متن آهنگ قدیم دوز میلاد بریانوند

***

مال لیلکم مال ار سر بسیاری

شله مل سی دل و بلنگ یاری

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام قدیم دوز

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دلم اشکیا

8,397 views

آهنگ دلم اشکیا   خواننده:میلاد بیرانوند

متن آهنگ دلم اشکیا میلاد بیرانوند

***

هره بازی هره شوخی هره خنه خن

یا عه راسی یا عه دسی کردته گنه گن

دانلود آهنگ میلاد بیرانوند به نام دلم اشکیا

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا